Partij Sleutelstad stelt vragen over woonoverlast in de Fortuinwijk

Ter illustratie; geen verbeelding van de betreffende flats
© De Leeuw Makelaardij

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over woonoverlast in meerdere corporatieflats in de Fortuinwijk. Dit naar aanleiding van meldingen van huurders die ten einde raad zijn: zij kampen al jaren met de overlast, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. 

Partij Sleutelstad heeft de afgelopen tijd verschillende meldingen ontvangen over woonoverlast in corporatieflats aan de Verdisstraat en Beethovenlaan in de Fortuinwijk. Het gaat om gehorige, slecht geïsoleerde woningen. De bewoners die zich tot ons hebben gewend geven aan dat de overlast met name wordt gevormd door bovenmatig geluidsoverlast op zeer late en vroege tijdstippen (“hele avond en tot diep in de nacht”), die redelijkerwijs niet als normaal aan te merken zijn. Het gaat dan enerzijds om bovenmatige leefgeluiden en harde muziek, maar ook uit gestamp en slaande deuren.

De overlast die ervaren wordt is niet nieuw, maar duurt al jaren. Eén bewoonster is zelfs al 28 jaar het slachtoffer van chronische overlast en ‘ontvlucht’ ’s avonds en soms ’s nachts haar woning om tot rust te komen. De bewoners zijn ten einde raad, omdat aan de overlast maar geen einde komt en zij bij verantwoordelijke instanties ervaren van het kastje naar de muur te worden gestuurd: de ene instantie wijst naar de ander of een instantie kan niet ingrijpen omdat de overlast niet ernstig genoeg is. Aanspreken van de overlastgevers zelf werkt niet; dat leidt vaak juist tot pestgedrag en intimidatie. Voor de bewoners blijft de overlast echter jaar na jaar voortduren. De eerder genoemde bewoonster geeft inmiddels zelfs aan ons aan dat ze het liefst de stad helemaal zou willen ontvluchten.

Reden voor Partij Sleutelstad om schriftelijke vragen te stellen: We willen weten wat het college tot nu toe heeft gedaan en manen tot een voortvarende aanpak van de overlast. Wat ons betreft ligt bij de gemeente als ‘eerste overheid’ een bijzondere verantwoordelijkheid.