Partij Sleutelstad trekt kiezers van links tot rechts

Het Leidsch dagblad besteedt vandaag aandacht aan de achterban en ontstaansgeschiedenis van onze partij. De Leidse hoogleraren politicologie Joop van Holsteyn en Jelke Bethlehem hebben tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing van vorig jaar onderzoek verricht naar de stemintenties van Leidse kiezers. Wat blijkt: Partij Sleutelstad trekt zowel linkse als rechtse kiezers aan, maar vooral burgers die in het verleden stemden op D66 of Leefbaar Leiden. De steun voor Partij Sleutelstad was vooral hoog in wijken als Stevenshof (10%), Mors (8,5%) en Bos- en Gasthuis (8,1%).
 
Aanvullend op de analyse heeft het Leidsch Dagblad onze fractievoorzitter Maarten Kersten
geïnterviewd over de ontstaansgeschiedenis van Partij Sleutelstad. Partij Sleutelstad is in 2010 opgericht met als doel om burgers meer zeggenschap te geven; de naam Sleutelstad verwijst naar het streven om “de sleutels van de stad terug te geven aan de burgers.” Sinds onze oprichting is Partij Sleutelstad sterk van karakter veranderd, maar het streven naar meer democratie en steun aan de kleine middenstand zijn steeds constanten gebleven. Inmiddels is Partij Sleutelstad de enige lokale partij van Leiden.
 
U kunt hieronder de analyse en het interview lezen:
Vorige slide
Volgende slide