Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor verbetering maatwerkaanpak statushouders en langdurig werkzoekenden

Afgelopen donderdag 11 november stemde de gemeenteraad met een verhouding van 27 tegen 12 tegen een motie van Partij Sleutelstad en mede-indiener SP die extra aandacht beoogt voor langdurig werkzoekenden. Volgens de indieners kan de gemeente nog heel wat verbeteren aan de ondersteuning van deze doelgroep; in het bijzonder door het aanbieden van verkorte beroepsopleidingen waardoor uitstroom uit de uitkering mogelijk wordt. 

De concept-motie, die eerder werd behandeld in de commissie Werk & Middelen, zette vooral in op verbetering van de maatwerkaanpak voor langdurig werkzoekende statushouders. Uit door Partij Sleutelstad verzamelde casuïstiek blijkt dat veel statushouders uit deze groep niet het bij hen passende re-integratie aanbod krijgen. Bovendien is onder statushouders de werkloosheid maar liefst 60% (tegen ongeveer 5% in de totale Nederlandse beroepsbevolking). Vooral de hoger opgeleide statushouders zijn geholpen met verkorte opleidingen waarmee zij een beroepskwalificatie kunnen verwerven. Dat is nodig omdat hun opleidingsniveau uit het land van herkomst in Nederland lager wordt gewaardeerd en hun werkervaring voor werkgevers hier moeilijk is te toetsen.

Tijdens de behandeling van de concept-motie in de commissie werd al snel duidelijk dat de coalitiepartijen en de wethouder niet eenvoudig in beweging konden worden gebracht. Zelfs het argument dat het bedrijfsleven in de Leidse regio zit te springen om gekwalificeerd personeel overtuigde onvoldoende. De woordvoerder van het CDA repte bovendien van discriminatie van Nederlanders als de gemeente ertoe zou besluiten om een extra inspanning voor werkzoekende statushouders te plegen. Alsof langdurige werkloosheid en armoede een comfortabel privilege is dat vooral niet mag worden beloond met extra aandacht.

Het is opvallend dat veel raadsleden niet de indruk wekten kennis te hebben van de problematiek en de systematiek van het re-integratiebeleid. De motie vraagt niets anders van het college dan om nog eens goed te kijken of de genoemde groep met de maatwerkaanpak, binnen bestaand beleid en budget en met het al aanwezige instrumentarium aan re-integratiemiddelen, niet beter kan worden geholpen. Maar volgens wethouder Van Delft (GL) is daar geen reden toe en zij wil onder het genot van een kopje koffie best nog eens uitleggen aan kritische statushouders hoe dankbaar zij moeten zijn met haar beleid. Een meerderheid van de raad vindt dat een prima idee.

Voor Partij Sleutelstad is de kous daarmee niet af. Het is duidelijk dat aanpassing van het re-integratiebeleid een kwestie van lange adem is. Partij Sleutelstad zal onderzoeken of wij met maatschappelijke partners een meldpunt maatwerkaanpak kunnen oprichten zodat wij ervaringen van Leidenaren met het re-integratiebeleid van de gemeente kunnen verzamelen. Wordt dus vervolgd.