Begroting 2022: Partij Sleutelstad behaalt mooie resultaten, maar niet voldoende om met begroting in te kunnen stemmen

pexels-skitterphoto-9660

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad over de begroting 2022-2025 besloten. Daarbij heeft de raad ingestemd met vier voorstellen van Partij Sleutelstad, naast voorstellen van andere partijen die mede door ons zijn ingediend. Tegelijkertijd blijft het een begroting met harde ingrepen in het sociaal domein – er is nog altijd een hoge bezuinigingstaakstelling – en een steeds verder groeiende schuldenlast. In 2024 zal de schuldquote de 192% overstijgen. Hoewel blij met de bereikte resultaten, hebben we daarom tegen de begroting gestemd.

Bijna vier jaar sinds het aantreden van het college beginnen de debatten over de begroting bijna sleets te worden. Partij Sleutelstad heeft zich altijd kritisch geuit over de keuzes die het college in haar begrotingen maakt: het aangaan van torenhoge schulden, de verzwaring van lokale lasten en de harde bezuinigingen in het sociale domein. Wij zouden duidelijk andere keuzes hebben gemaakt.

Tegelijkertijd was dit jaar anders dan anders: Als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds (in de septembercirculaire) kwam er kort geleden extra geld beschikbaar. In de commissies hebben alle partijen hun licht laten schijnen op de bestemming van dit extra geld. College en coalitiepartijen wilden dit gelijk steken in het Bio Science Park en extra gratis museumdagen. PS had daar andere ideeën voor, namelijk sociaal domein (terugdraaien bezuiniging zorgverzekering minima, maatschappelijke opvang dakloze jongeren), veiligheid (extra geld naar de strijd tegen ondermijning, aanpakken jeugdoverlast in de Stevenshof) en het tegengaan van energiearmoede.

Uiteindelijk is door negen partijen een compromisvoorstel bereikt. Mede op aandringen van Partij Sleutelstad is daar extra geld voor ondermijning en maatschappelijke zorg voor jongeren in opgenomen. Het compromis bevatte ook zaken die voor ons even slikken waren, maar als geheel worden door het compromis verschillende pijnpunten in de begroting verzacht.

Daarnaast schaarde een meerderheid in de raad zich ook achter onze voorstellen om de invoering van een verhuurvergunning – een middel tegen malafide verhuurpraktijken – te onderzoeken en aan de slag te gaan met Right to Challenge. Verder zijn we erg blij dat het mede door ons ingediende voorstel van de VVD om de stedelijke jeugdaanpak uit te breiden naar de Stevenshof eveneens is aangenomen.