Partij Sleutelstad wil opheldering over participatie riolenproject Hoge Mors

© Gemeente Leiden

De riolering in een gedeelte van de Hoge Mors is aan vervanging toe. De communicatie vanuit de gemeente laat echter te wensen over. Via het doemee panel is de burger gevraagd mee te denken. Een groot gedeelte van de bewoners van de Hoge Mors is hiervan echter onvoldoende op de hoogte. Op de website heeft de gemeente het uitsluitend over het vervangen van riolering, terwijl er veel ingrijpendere maatregelen plaats gaan vinden, zoals betaald parkeren, mogelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen en veranderen van het straatbeeld. Partij Sleutelstad heeft op aangeven van enkele ontevreden buurtbewoners hieromtrent schriftelijke vragen gesteld en haar ongenoegen geuit jegens de gang van zaken. Inmiddels zijn vanuit de gemeente nieuwe informatieavonden ingepland, iets wat wij toejuichen. Partij Sleutelstad ziet de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.