Gemeente Leiden blijft doof voor (illegale) geluidsoverlast motoren; voorstel PS en D66 nipt verworpen

De gemeente Leiden blijft doof voor de onnodige geluidsoverlast die Leidenaren ervaren van brullende motoren boven de toegestane geluidsnormen (soms wel tot 90 decibel). Het voorstel dat Partij Sleutelstad samen met D66 en Partij voor de Dieren indiende om meer prioriteit te geven aan handhaving hiertegen en om langs beruchte wegen prikacties uit te voeren werd met een zeer nipte meerderheid verworpen: 18 voor en 20 tegen. 

Eerder schreven we dat de overlast van motorlawaai in Leiden een ondergeschoven probleem is. Begin dit jaar had het Burgerinitiatief Motorlawaai al 150 overlastmeldingen ontvangen; landelijk waarschuwt ook het RIVM voor de risico’s van wegverkeerslawaai: ruim 1 miljoen Nederlanders lopen door dit lawaai risico op hart- en vaatziektes. Daarom dringt het RIVM aan op drastische maatregelen op de korte en lange termijn. In januari stelden we  de burgemeester een reeks schriftelijke vragen met de oproep om te handhaven tegen de overlast. Dat mocht helaas niet baten, evenals de demonstraties en het meldpunt van het burgerinitiatief en de waarschuwingen van het RIVM.

Het tegengaan van deze geluidsoverlast vereist geen aanpassing van de wettelijke regels, enkel dat de bestaande geluidsnormen worden gehandhaafd. Daar zijn nu al mogelijkheden toe: via artikel 57 RVV (verbod onnodig geluid) kan een agent op basis van eigen gehoor een boete geven en een voertuig eventueel aanmelden voor een keuring. In andere veiligheidsregio’s voert de politie op basis hiervan al prikacties uit; in onze motie werd de burgemeester verzocht om binnen de veiligheidsregio aan te dringen om dit ook in Leiden langs beruchte wegen uit te voeren.

De motie riep de burgemeester verder op om zich bij de landelijke burgemeesterslobby richting het rijk aan te sluiten; 60 gemeentes zijn Leiden al voorgegaan.

Desondanks stemde een nipte meerderheid van de raad tegen ons voorstel: met 18 voor en 20 tegen werd de motie verworpen.

Door D66 en Partij Sleutelstad werd ook een tweede motie over motorlawaai ingebracht, namelijk om het melden van motorlawaai mogelijk te maken op de gemeentelijke website. Dat voorstel werd nipt aangenomen: 20 voor en 18 tegen.

Hoewel de raad het voorstel voor handhaving heeft verworpen, heeft het college wel toegezegd om in kaart te brengen welke mogelijkheden de gemeente heeft om op te treden tegen onnodig motorlawaai en of Leiden in navolging van Rotterdam een pilot met flitspalen kan starten.