Plek en ontwerp nieuw jeugdhonk Stevenshof voor de zomer bekend

Hangplek in het Roomburgerpark. © Chris de Waard

Burgemeester Lenferink heeft na actualiteitsvragen van GroenLinks, PvdA en Partij Sleutelstad toegezegd dat er nog voor de zomer duidelijkheid komt over de locatie en het ontwerp van de hangplek in de Stevenshof. Daarmee is er na lang wachten eindelijk perspectief op vervulling van de lang gekoesterde wens van jongeren in de Stevenshof.

Partij Sleutelstad heeft hier al bijna een jaar lang op aangedrongen. Begin maart stelden we hier al op initiatief van destijds duo-raadslid Famke Güler en kandidaat-raadslid Ron Derogee schriftelijke vragen over. Het college zei toe dat jaar nog een hangplek te gaan realiseren, maar een half jaar later bleek dat hier vooralsnog weinig tot niets mee was gedaan.

Derogee is – daarbij samen optrekkend met GroenLinks en PvdA – dit punt aan de orde blijven stellen en dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Uiteraard zal Partij Sleutelstad de vinger op de pols blijven leggen.