Partij Sleutelstad: Maximum aan groei universiteit

© Universiteit Leiden

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de groei en internationalisering van de universiteit. Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs blijft jaar na jaar groeien en dat is voor een zeer groot deel toe te schrijven aan de verengelsing van het hoger onderwijs. Inmiddels zijn de problemen zo groot dat zelfs de koepelorganisatie van universiteiten stelt dat het water universiteiten aan de lippen staat. Wat ons betreft is er een grens aan de groei van de universiteit.

Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van circa 200.000 in 2005 naar 329.000 in 2020 gegroeid. Dat alleen al is een groei van maar liefst 65%. De verwachting is echter dat het aantal WO-studenten nog verder zal toenemen naar 402.000 in 2030. Een verdubbeling in 25 jaar, wat tot grote problemen leidt. Inmiddels hebben zelfs de universiteiten de noodklok geluid vanwege de in gedrang komende financiering, werkdruk en capaciteitstekorten op het vlak van ruimte en medewerkers.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de groei grotendeels voortkomt uit de gigantische toename van het aantal internationale studenten: van 12.130 in 2005 naar 80.440 nu. Bij de Universiteit van Amsterdam bestond de groei zelfs voor 86% uit internationale studenten.

Uit de uitsplitsing van het CBS blijkt dat in de onderzoeksperiode 2005-2022 aanvankelijk sprake was van relatief beperkte groei van het aantal internationale studenten, maar dat dit de laatste jaren enorm is geaccelereerd en dat dit zich het sterkst voordoet in de bachelor-fase met stijgingen van 5 à 7.000 per jaar. Dit lijkt samen te hangen met de overstap van het Nederlands naar het Engels als doceertaal bij bachelor-opleidingen, waarna het aantal studenten regelmatig binnen een paar jaar met honderden toenam. Waar dit bij Masters al sinds jaar en dag het geval is, zijn Engelstalige bachelors een recenter fenomeen.

Partij Sleutelstad wil weten hoe de situatie in Leiden zit en heeft daarom om gegevens gevraagd over de groei van het aantal (internationale) studenten en over de verengelsing van bachelor-opleidingen. 

Kamertekort

Meer (internationale) studenten betekent ook dat er meer kamers nodig zijn. Deze zijn echter niet in die mate voor handen. Het gevolg is grote kamertekorten, lange wachtlijsten, huisjesmelkers die de schaarste misbruiken om er financieel van te profiteren, het onttrekken van woningen die voor andere groepen zijn bedoeld (door verkamering) en internationale studenten die door dakloosheid in tenten moeten slapen. We willen daarom van het college weten hoe het zit met de huisvesting van internationale studenten, of zij bij studentenwoningcorporatie DUWO voorrang krijgen en om hoeveel woningen het dan gaat.

De coalitiepartijen hebben in het beleidsakkoord weliswaar afgesproken dat ze tot 2030 2.700 studentenwoningen willen toevoegen, maar de vraag is of dit gezien de groei wel voldoende is en meer fundamenteler of de Leidse woningmarkt dit eigenlijk wel aan kan. Landelijk heeft de minister woningbouw Hugo de Jonge gepleit om het aantal studenten dat universiteiten toelaten te matchen met het aantal beschikbare studentenkamers.

Grenzen aan de groei

De internationalisering leidt dus tot een steeds verdere groei van de universiteit en druk op de woningmarkt. Wat Partij Sleutelstad betreft is er grens aan wat de stad aan groei aan kan en zou de gemeente afspraken moeten maken over deze groei. Van het college willen we weten hoe zij staat tegenover de internationalisering, wat er op dit vlak in gesprekken met de universiteit naar voren wordt gebracht en of zij bereid is om op groeiafspraken in te zetten.

Leestip: https://www.folia.nl/opinie/153847/stop-tijdelijk-met-de-internationalisering-van-de-uva

Onze schriftelijke vragen zijn hier te raadplegen.