Partij Sleutelstad wil burgers betrekken in herbenoemingsprocedure Burgemeester

De termijn van Henri Lenferink als burgemeester van Leiden loopt eind mei 2021 af. Daarom loopt er op dit moment procedure waarin aan de orde is of hij wel of niet voorgedragen dient te worden voor herbenoeming. Als het aan Partij Sleutelstad ligt, worden burgers hierin betrokken. Daarom lanceerde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag (1 oktober) daarvoor een plan in de commissievergadering van Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Partij Sleutelstad is groot voorstander van de direct gekozen burgemeester. Net als burgemeester Lenferink zelf, vinden wij dat het de burgers zelf zijn die het beste hun burgemeester kunnen beoordelen. Helaas is een directe verkiezing of burgemeestersreferendum in Nederland helaas (nog) niet mogelijk, maar binnen de wettelijke kaders is het wel mogelijk om de mening van burgers te betrekken in benoemings- en herbenoemingsprocedures. Het is bijvoorbeeld toegestaan om enquêtes onder burgers te houden, zoals in het verleden al in verschillende andere gemeentes is gedaan.

Dat kan in Leiden ook: via het burgerpanel van de gemeente Leiden (LeidenPanel) kan snel, goedkoop en efficiënt een enquête onder een representatieve steekproef van de Leidse bevolking worden gehouden. Daarin kunnen verschillende vragen gesteld worden over het functioneren en de wenselijkheid van herbenoeming van de burgemeester, zodat een gelaagd resultaat ontstaat dat meegenomen kan worden door de raad en vertrouwenscommissie in hun eindoordeel.

Tijdens de commissievergadering bleek helaas geen draagvlak bij andere partijen – afgezien van bij de PvdD – voor ons plan. Daarom wordt er bij de aankomende raadsvergadering nog geen voorstel ingediend; Partij Sleutelstad blijft zich echter met energie inzetten voor het maximaliseren van de invloed van burgers op de (her)benoeming van burgemeesters en de vorming van het stadsbestuur en zal daarvoor ook in de toekomst voorstellen doen. Fractievoorzitter Maarten Kersten zal dit tijdens een stemverklaring in de aankomende raad nader toelichten.

Update: Duo-raadslid Thijs Vos gaaf maandag 5 oktober een toelichting op het voorstel bij het programma Politiek071 van Sleutelstad FM. Het interview is hier terug zien.