Herinrichting Roomburgerpark: Oude wijn in nieuwe zakken

In 2019 stuurde de raad het college nog terug naar de tekentafel. Het nieuwe voorstel is echter oude wijn in nieuwe zakken: opnieuw offert het college het Roomburgerpark op voor een vierde hockeyveld. Voor Partij Sleutelstad was de keuze echter al lang duidelijk: kies voor groen en leefbaarheid. In plaats van dezelfde discussie opnieuw te voeren, bevroeg duo-raadslid Famke Güler de voorstanders over de door hun ingenomen standpunten die in weerwil zijn van hun eigen principes.

Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige Roomburgerpark op offeren voor een vierde hockeyveld. Met negatieve consequenties voor het groen, de biodiversiteit, klimaat en de leefbaarheid van de wijk. Dat tegen de zin van veel buurtbewoners is bleek ook al in 2019 toen de raad zich boog over een richtinggevende keuze over het Roomburgerpark. Ruim driekwart van de belanghebbenden ervaarde het participatietraject destijds als mislukt.

Terug naar de tekentafel

Het college werd in 2019 door een amendement van Partij Sleutelstad, GroenLinks, D66 en CDA daarom weer terug naar de tekentafel gestuurd. Op initiatief van duo-raadslid Famke Güler kreeg het college toen ook de opdracht mee om serieus werkt te maken van participatie en ditmaal samen met belanghebbenden een nieuw voorstel op te stellen.

Anno 2020 ligt er nu een “nieuw” uitgewerkt inrichtingsvoorstel voor. Maar er is weinig veranderd: Opnieuw laat het college de belangen van de hockeyclub zwaarder wegen dan het groen en de leefbaarheid: het park wordt opgeofferd om ruimte te maken voor een vierde hockeyveld. De speelplaats wordt alsnog verplaatst. Het inrichtingsvoorstel is nota bene in strijd met het door de raad aangenomen amendement.

En ook de participatie wordt wederom als ondermaats ervaren…Van de voorgenomen coproductie blijkt weinig terecht gekomen te zijn. In de praktijk kwam de keuze neer op twee voorstellen, verschillende belanghebbenden zijn niet uitgenodigd voor de werkgroep en de begeleiders en vragen uit de enquête lijken vooringenomen c.q. gestuurd te zijn.

Geen herhaling van zetten

Het moge duidelijk zijn: Partij Sleutelstad is tegen het inrichtingsvoorstel. 

In plaats van dezelfde discussie weer opnieuw te voeren in de commissie, bevroeg duo-raadslid Famke Güler D66, GroenLinks, PvdA en VVD dan ook op de door hun ingenomen standpunten die haaks staan op hun eigen idealen.

Referendum

Daarnaast is Partij Sleutelstad grondig voorstander van een referendum over het inrichtingsvoorstel. Na de mislukte participatietrajecten wordt het tijd dat de burgers een doorslaggevende stem krijgen. Wij gaan het referendumverzoek van de buurtbewoners van harte ondersteunen.