PS stelt parkeer- en verkeersproblematiek Vreewijk aan de orde

Foto: Vrienden van het Singelpark (licentie: CC BY-NC-ND 2.0, origineel)

Het is tijd dat er wat gedaan wordt aan de verkeers- en parkeerproblemen in de Vreewijk. Buurtbewoners kloppen al lange tijd tevergeefs aan bij de gemeente. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

Partij Sleutelstad ontvangt de laatste tijd klachten over de verkeerssituatie in de Vreewijk. Bezoekers van de binnenstad gebruiken de Vreewijk in toenemende mate als parkeerplaats waardoor bewoners verdrongen worden. Er schijnt daarbij weinig gehandhaafd te worden, zo wordt ons gemeld dat een auto vier dagen onrechtmatig op de stoep werd geparkeerd. Daarnaast wordt de 30KM-norm op de Witte Singel vaker niet dan wel nageleefd – zelfs de lijnbussen passeren soms de limiet – en ook het eenrichtingsverkeer in de wijk wordt vaak overtreden. Dat laatste zou mede veroorzaakt worden doordat de Jan van Goyenkade, de enige ontsluiting, vaak geblokkeerd door stilstaande busjes van PostNL.

Partij Sleutelstad wil weten wat de gemeente doet om deze problemen op te lossen. Daarbij doen we ook het voorstel om de problemen rond parkeren te verminderen: het opstellen van de universitaire parkeergarage aan de Maliebaan Noord (Universiteitsbibliotheek) voor bezoekers van o.a. de Hortus Botanicus, het Academiegebouw en het Rijksmuseum van de Oudheden. Hiervoor dient het college in overleg te gaan met de universiteit.

Lees hier de schriftelijke vragen over de verkeers- en parkeerproblematiek in de Vreewijk.

Zie ook: Leidsch Dagblad, Aan ’racebaan Witte Singel’ in Leiden moet nu echt wat gebeuren, vinden Partij Sleutelstad en Vreewijk