Raadsbrede actie tegen schimmeloverlast bij corporatiewoningen

Het onderhoud van veel corporatiewoningen in Leiden Noord, de Rivierenbuurt en elders in Leiden is schrikbarend slecht. Zo slecht dat het tot acute gezondheidsproblemen leidt bij sommige bewoners.  In raadsbrede actualiteitsvragen hebben we het college opgeroepen om in te grijpen. Deze zaterdag gingen we samen met collega’s van de SP, CDA, SvL en VVD huis-aan-huis in de Hoven om schimmeloverlast in kaart te brengen. De komende tijd zullen we samen met andere partijen onderzoeken wat we als gemeenteraad kunnen betekenen tegen dit probleem.

Corporaties zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Zit u ook met een woning met schimmeloverlast en lost uw verhuurder dit niet op? Laat het ons dan weten: fractie@partijsleutelstad.nl.

Hieronder de actualiteitsvragen die Tom Leest (VVD) namens alle partijen in de gemeenteraad stelde:

Enkele weken geleden kwamen bewoners uit de Prinsessenbuurt hier inspreken over woningbouwproject Prins6. Alle fracties verbaasden zich over de schrijnende verhalen die zij vertelden over achterstallig of uitblijvend onderhoud door woningcorporatie De Sleutels, trage klachtenafhandeling en slechte communicatie. Afgelopen week zijn alle woordvoerders uitgenodigd voor een werkbezoek in de Prinsessenbuurt. We zijn daar geschrokken van wat we zagen: regenwater dat zo de woning inloopt, een kromme deur die pas na een koude winter wordt vervangen, klachten die niet serieus worden genomen, om maar wat te noemen. De omstandigheden waarin sommige bewoners leven, vormen een acuut probleem voor hun gezondheid. We vroegen ons af hoe dit zover heeft kunnen komen. In enkele gevallen vroegen we ons in dat kader ook af waarom WMO voorzieningen als een traplift worden geweigerd, ook als bewoners misschien nog jaren moeten wachten op sloop-nieuwbouw..

Uit andere delen van de stad, zoals de Rivierenbuurt en Leiden-Zuid, krijgen wij ook regelmatig signalen dat met name De Sleutels en Portaal onvoldoende actie ondernemen op onderhoudsproblemen, wat leidt tot zeer ongewenste situaties en gezondheidsklachten. Een particuliere verhuurder zou in onze stad voor minder zijn verhuurdersvergunning moeten inleveren. De komende tijd zullen meerdere fracties en de commissie SO verder onderzoeken wat we als lokale politiek kunnen betekenen voor bewoners die hiervan het slachtoffer zijn.

Op dit moment hebben de fracties van VVD, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Studenten voor Leiden, Partij Sleutelstad, D66, GroenLinks en de ChristenUnie alvast de volgende vragen aan het college:

  1. Herkent u zich in de ernst van deze onderhoudsproblemen en wat is uw beeld van de omvang ervan?
  2. Bent u bereid om op korte termijn het gesprek aan te gaan met De Sleutels en Portaal, hen nadrukkelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheid en aan te dringen op oplossingen voor de korte termijn voor bewoners die in een onbewoonbaar huis nog jaren op nieuwbouw of renovatie zitten te wachten?
  3. Zijn er beleidsinstrumenten die we als gemeente kunnen inzetten om deze onderhoudsproblematiek aan te pakken?
  4. Bent u het met ons eens dat een ongezonde leefsituatie voldoende aanleiding zou moeten zijn om een urgentieverklaring af te geven?
  5. Zo ja, hoe verklaart u dan dat zo’n urgentieverklaring er in veel gevallen niet komt, en ziet u hierbij een rol voor de gemeente?

En tot slot over die rol voor de gemeente:

  1. Bent u het met ons eens dat bewoners die op korte termijn een WMO voorziening echt nodig hebben, deze ook moeten krijgen of snel moeten worden toegeleid naar een aangepaste woning als hun huidige woning op de nominatie staat om gesloopt te worden?

Tom Leest (VVD)

Martine van Schaik (PvdD)

Tobias Sandoval Garcia (CDA)

Antje Jordan (D66)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Ahmet Kargin (GL)

Martijn Otten (PvdA)

Antoine Theeuwen (SP)

Pieter Krol (CU)

Mitchell Wiegand Bruss (SVL)