Partij Sleutelstad: Zet regionaal warmtenet in ijskast en steek alle energie in stroomnet

Partij Sleutelstad wil dat de investeringen in het regionale warmtenet in de ijskast worden gezet en we voorlopig alle energie en middelen inzetten op het verzwaren van het stroomnet. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die laten zien dat het warmtenet onbetaalbaar en onrendabel is.

Tegen beter weten in blijft de gemeente Leiden volledig inzetten op het aanleggen van een regionaal warmtenet, gevoed door restwarmte van de fossiele industrie uit de Rotterdamse haven, om Leiden van het gas af te halen. Partij Sleutelstad is geen voorstander van deze smeerpijp en is al jaren kritisch op de haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van deze oplossing. Wat ons betreft kan de gemeente zich beter inzetten op het massaal isoleren van de woningvoorraad, het verzwaren van het stroomnet en op lokale, duurzame initiatieven.

Dat onze kritiek terecht was, is de afgelopen weken gebleken met de nieuwsberichten over de torenhoge rekeningen die huurders betalen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Amsterdam stoppen daarom voorlopig met het aansluiten van hun woningen op stadswarmte. In Den Haag staakt de gemeente zelfs met investeringen in warmtenetten, omdat deze op dit moment niet rendabel zijn en het geld beter in alternatieven kan worden gestoken. Ook experts riepen onlangs op om warmtenetten in de pauzestand te zetten.

In onze regio doen we precies het tegenovergestelde. Het regionale warmtenet is als één van de prioriteiten opgenomen in de Regionale Investeringsagenda. Daarom heeft Partij Sleutelstad tijdens de behandeling van deze investeringsagenda voorgesteld om deze investering voorlopig te staken en vrijkomende middelen in het verzwaren van het stroomnet te steken: Een no-regret maatregel die hard nodig is als we burgers keuzevrijheid willen geven en ruimte willen bieden aan lokale initiatieven.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Je kunt elke euro maar een keer uitgeven, elke dag maar één keer besteden en elke medewerker maar één keer tegelijkertijd inzetten.”

Voor nu was er geen meerderheid voor dit voorstel. Het college – gesteund door GroenLinks, PvdA en VVD – houdt vast aan het warmtenet, daarbij verwijzend naar het feit dat de Leidse raad zich in diverse beleidsstukken voor het warmtenet heeft uitgesproken. Geen overtuigend argument volgens Vos: “Je bouwt de energietransitie niet op beleidsstukken, maar op een goed functionerend stroomnet.”

Op aandringen van Partij Sleutelstad zijn in de Leidse zienswijze op de regionale investeringsagenda wel nog eens alle kaders die de Leidse raad in moties en amendementen aan de warmtepijp heeft gesteld opnieuw ingebracht.