Slordige inning marktgelden: Partij Sleutelstad stelt vragen

Uit een rondgang onder marktkooplieden is onze fractie gebleken dat de gemeente slordig omgaat met het innen van marktgelden. Vaste kooplieden kunnen het marktgeld per jaar of per kwartaal voldoen maar de gemeente loopt in bij onze fractie bekende gevallen wel vijf kwartalen achter met het innen van het geld. Reden voor ons fractielid Marcel Mioch om schriftelijke vragen te stellen aan het college en aan te dringen op verbetering.

Eerder stelde Mioch al vragen over het door de gemeente organiseren van een informatiebijeenkomst over de markt op een tijdstip dat voor marktondernemers niet uitkomt.