Vondel en de Zwaan: Vragen over mogelijke grondspeculatie en dubieuze belastingconstructies

Artist impression van Vondel en de Zwaan (© FSD)
Op de Motorhuis-locatie (hoek Plesmanlaan en Vondellaan) is het mega-bouwproject Vondel en de Zwaan gepland van maar liefst 550 woningen. Uit onderzoek naar de grondtransacties blijkt dat bij het grote bouwproject hoogstwaarschijnlijk sprake is van grondspeculatie en belastingontwijking. Kort voordat de gemeenteraad instemde met de gebiedsvisie bracht grondeigenaar Spuigroep B.V. de gronden onder in een zogenaamde STAK (Stichting Administratiekantoor) waardoor de uiteindelijke belanghebbende (de aandeelhouder van Spuigroep) aanzienlijk minder belasting over de winst uit de waardevermeerdering hoeft te betalen. Vermoedelijk gaat het om een belastingontwijking van vele miljoenen euro’s. Partij Sleutelstad en SP hebben in schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college. Het Leidsch Dagblad deed er uitgebreid verslag over.