Succes: Gemeente gaat aan de slag met starterslening

De gemeente Leiden gaat aan de slag met startersleningen. Dat is het resultaat van de motie “Start me up” die VVD en Partij Sleutelstad vorig jaar hebben ingediend en unaniem werd aangenomen. Hiermee wordt de positie van starters op de woningmarkt versterkt.

Op dit moment hebben veel starters die niet in aanmerking komen voor de sociale huur weinig kansen om hun eerste koopwoning te vinden en financieren. Zij hebben een achterstandspositie ten opzichte van andere kopers door onder andere het ontbreken van de eventuele overwaarde van een vorig huis en doordat zij door een eventuele studieschuld minder recht hebben op een hypotheek. Starters die het niet lukt om de financiering voor een koopwoning rond te krijgen zijn vaak veroordeeld tot exorbitante huren in de vrije sector – vaak hoger dan de eventuele hypotheeklasten – waardoor zij ook onvoldoende kunnen sparen.  

Met deze nieuwe regeling komen koopstarters die de hypotheeklening voor hun eerste woning niet kunnen krijgen in aanmerking om maximaal €30.000 te lenen van de gemeente om het gat tussen hun hypotheek en de koopprijs te overbruggen. Dat kan net het verschil maken voor het wel of niet kunnen kopen van een eerste woning.

Veel gemeentes zijn Leiden al voorgegaan met de invoering van de startersregeling. Met succes: Uit onderzoek blijkt dat het jonge starters zelfs tweemaal zoveel keus geeft op de woningmarkt.

Voor de invoering van de startersregeling is nog wel vereist met een verordening waar de nieuwe regeling juridisch is verankerd. Aangezien de gemeenteraad eerder unaniem met de motie heeft ingestemd, gaan we ervanuit dat dit een uitgemaakte zaak is.