Steeds meer Leidse woningen opgekocht door beleggers; Partij Sleutelstad vóór zelfbewoningsplicht

Steeds meer woningen in Leiden en de regio worden door investeerders opgekocht. Dat wordt in een recent onderzoek van Omroep West op basis van gegevens van het Kadaster maar weer eens bevestigd. In Leiden gaat maar liefst 26,7% van het totaal aantal verkochte woningen naar investeerders. Een groot probleem: het opkopen van woningen om deze vervolgens in de vrije sector te verhuren drijft de prijzen op de woningmarkt steeds verder op. Bovendien veroordeelt het Leidenaren die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen, tot het betalen van exorbitante huren.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente hier actie tegen moet ondernemen. Samen met andere partijen hebben we daarom vorig jaar een voorstel ingediend om bij nieuwbouwwoningen standaard een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding op te nemen in de voorwaarden. We bouwen in Leiden immers voor woningzoekenden, niet voor investeerders. De motie is met brede steun aangenomen. Wat ons betreft moet de zelfbewoningsplicht ook voor bestaande bouw gaan gelden: huizen zijn er om te wonen.

De zelfbewoningsplicht blijft wel uitzonderingsgevallen, zoals bij tijdelijk verblijf in het buitenland, toestaan.