SvL, VVD en PS stellen actualiteitsvraag over voortgang Wernink Terrein

© Gemeente Leiden

Samen met Studenten voor Leiden en de VVD heeft Partij Sleutelstad een reeks mondelinge vragen gesteld aan het stadbestuur over het Werninkterrein. Dit naar aanleiding van berichtgeving in het Leidsch Dagblad over vertraging van het project en het van het project halen van de projectmanager. De rijkssubsidie komt daardoor in gevaar, terwijl in de Hoge Mors onrust over de gang van zaken is ontstaan.

Op het Werninkterrein tussen de Rijn en het spoor verrijst over een aantal jaar een nieuwe wijk. Leiden krijgt van het rijk een subsidie van drie miljoen euro om een groter aantal betaalbare woningen te realiseren. Althans, mits de schop in de grond gaat voordat volgend jaar de deadline verstrijkt. En dat wordt spannend: Deze zomer bleek het project echter te zijn vertraagd.

Daarover verscheen deze week een artikel over in het Leidsch Dagblad, waarin ook naar voren kwam dat de procesmanager van het project is gehaald, die door bewoners van de Hoge Mors juist erg gewaardeerd werd voor de manier hoe hij de participatie organiseerde. Volgens de gemeente omdat het proces een nieuwe fase in gaat, maar volgens hemzelf is onder druk van de projectontwikkelaar gebeurd na een inhoudelijk verschil van inzicht.

Genoeg redenen voor Studenten voor Leiden, VVD en Partij Sleutelstad om de volgende vragen te stellen in de Commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid:

  1. Wat is de reactie van de wethouder op de berichtgeving in het Leidsch Dagblad over het Werninkterrein?
  2. Volgens het artikel is er gekozen voor een nieuwe projectmanager omdat het zou gaan over een “nieuwe fase”, wat wordt hiermee bedoeld en waarom is er dan een wisseling nodig?
  3. Hoe groot is de subsidie die Leiden krijgt van het rijk om de bouw van dit project te financieren?
  4. Wanneer is het college van plan het bestemmingsplan ter inzage te leggen?
  5. Komt de uitbetaling van de subsidie vanuit het rijk dan in het geding vanwege eventuele vertraging van de bouw?
  6. Hoe gaat het college er concreet voor zorgen dat het lopende participatietraject op een goede manier wordt overgedragen aan de nieuwe projectmanager?
  7. Is de wethouder het met ons eens dat de commissie SO hier eerder, proactief over geïnformeerd had moeten worden?

In zijn antwoord sprak wethouder Julius Terpstra zijn hoop uit dat de uitwerking van het plan op tijd afkomt. Het voornemen is nog steeds dat het bestemmingsplan dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. Hij kon echter niet toezeggen dat dit gaat lukken en erkende dat het inderdaad spannend gaat worden. Verder ontkende hij dat de projectmanager onder druk van de projectontwikkelaar van het project gehaald zou zijn. Dit zou juist te maken hebben met het feit dat het in deze fase vooral om een technische uitwerking van het plan gaat. Om het participatietraject op zo goede manier voort te zetten gaat de projectmanager zo snel mogelijk in gesprek met de wijk.