Vragen over besloten convenant over Zuid-Hollandse warmtepijp  

© Flux Energie

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld over een ‘convenant’ dat op 11 juli 2022 gesloten is tussen Gasunie, de provincie Zuid-Holland en de minister voor Klimaat en Energie over de warmtepijp waarmee restwarmte van de Rotterdamse fossiele industrie naar Leiden wordt getransporteerd. Uit een door Gasunie verspreide foto bleek dat Leiden present was bij de ondertekening van dit convenant, dat niet openbaar is en waarover de raad niet was geïnformeerd.

Het Convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland wordt in het persbericht van Gasunie omschreven als het startsein voor het doortrekken van de ondergrondse warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag naar Leiden. Het idee is dat met de restwarmte van de Rotterdamse fossiele industrie Leidse woningen verwarmd kunnen worden. De keuze voor de warmtepijp ligt zeer gevoelig in de Leidse politiek. Partij Sleutelstad is om financiële, praktische en morele redenen sceptisch over dit plan.

In antwoord op de vragen heeft het college laten weten dat Leiden ‘protocollair’ aanwezig was bij de ondertekening, maar het convenant zelf niet medeondertekend heeft. Om die reden kan zij het convenant niet met de raad delen.

Partij Sleutelstad heeft inmiddels een WOO-verzoek bij de provincie Zuid-Holland ingediend om het convenant alsnog openbaar te krijgen.

Lees hieronder onze vragen en de antwoorden van het college: