Werkt aan wonen: Betaalbare huizen voor alle Leidenaren

Voor steeds meer Leidenaren is het onmogelijk geworden om een betaalbare, geschikte woning te vinden. Voor een sociale huurwoning ben je na zeven jaar nog steeds niet aan de beurt en zelfs met dubbelmodaal is er nauwelijks een woning te kopen. In de vrije sector zijn de huren door het dak gegaan. Wat aan nieuwe woningen wordt gerealiseerd zijn met name studentenstudio’s en onbetaalbare koopwoningen. Voor gewone Leidenaren komen er nauwelijks woningen bij.
 
Natuurlijk moeten we blijven bouwen, maar dat is niet voldoende. Een kwart van de nieuwe woningen wordt opgekocht door beleggers. Sociale huurwoningen die in nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd komen veelal na een aantal jaar in de vrije sector terecht. Veel woningen worden door verkamering bovendien onttrokken aan de woningvoorraad.
 
Iedere Leidenaar heeft recht op betaalbare huisvesting. Actie is hard nodig om de woningmarkt weer eerlijk en betaalbaar te maken. Wij willen dat bouwen voor lage- en middeninkomens en starters prioriteit krijgt én dat de macht van beleggers en projectontwikkelaars wordt ingeperkt. Daarom 👇
 
🏠 Ten minste 30% sociale huur én 40% middeldure huur en koopwoningen bij nieuwbouw
🕘 Sociale huurwoningen blijven ten minste 30 jaar sociaal en worden niet na een paar jaar al verkocht
👨‍👩‍👧‍👧 Zelfbewoningsplicht en opkoopverbod voor nieuwe en bestaande woningen
🚫 Verkamering halt toe roepen: quota, regulering en handhaving
👮 Aanpakken malafide verhuurders

Lees ons verkiezingsprogramma.