Fractiestichting

De fractiestichting is verantwoordelijk voor het beheer van de door de gemeente verstrekte fractiegelden en het (formele) werkgeverschap van fractie-assistenten. Hieronder treft u de relevante gegevens van de fractiestichting.

Statutaire naam: 

Fiscaal nummer (RSIN):

Postadres: 

Mailadres:  

Stichting Fractie Partij Sleutelstad

8588 00 123

Oranjegracht 193, 2312XG, Leiden

fractie@partijsleutelstad.nl

Doelstelling:

Conform de oprichtingsakte van de Stichting: het beheer van de financiën van de fractie Partij Sleutelstad, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling Bestuur:

Het bestuur van de fractiestichting wordt gevormd door:

De fractie heeft de fractiepenningmeester een volmacht verleend om binnen de door de fractie gegeven kaders het beheer van de financiën te voeren.

Beleidsplan:

De Stichting Fractie Partij Sleutelstad ondersteunt de fractie bij haar werkzaamheden door zorg te dragen voor de financiering en het vervullen van het formele werkgeverschap van fractie-assistenten. Het materiële werkgeverschap ligt bij de fractie zelf; zij geeft inhoud aan de werkzaamheden van de fractie-assistent. De stichting financiert eveneens projecten en activiteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie en de verkiezingsdeelname van Partij Sleutelstad, zolang de financiële ruimte dit toelaat.

Beloningsbeleid:

  • Bestuursleden van de fractiestichting ontvangen geen bezoldiging en geen vergoeding voor gemaakte kosten.
  • Fractie-assistenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding (maximaal €170,- per maand) voor hun gedane werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

  • Jaarrekening 2018-2019 (boekjaar 1)

Praktische documenten: