Fractievereniging

De gemeenteraadsfractie van Partij Sleutelstad bestaat uit een raadslid, twee duo-raadsleden en een fractie-assistent. De fractie heeft rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Het beheer over de financiën van de fractie is ondergebracht bij de fractiestichting.

Hieronder treft u de relevante gegevens van de fractievereniging.

Naam:

RSIN:

Postadres: 

Mailadres:

Fractie Partij Sleutelstad

Nog niet toegewezen

Oranjegracht 193, 2312XG, Leiden

fractie@partijsleutelstad

Doelstelling:

Het vertegenwoordigen van Partij Sleutelstad in de gemeenteraad en haar raadscommissies, en het vertalen van het verkiezingsprogramma in concreet beleid en politieke acties.

Fractiebestuur:

Het fractiebestuur wordt door de leden van de fractie uit haar midden of van buiten gekozen. Op dit moment bestaat het fractiebestuur uit:

  • Maarten Kersten (Fractievoorzitter)
  • Famke Güler (Fractiepenningmeester)
  • Thijs Vos (Fractiesecretaris)

Beloningsbeleid:

  • Bestuursleden van de fractie ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden, maar komen wel in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten die voortvloeien uit hun bestuursfunctie.
  • Fractie-assistenten zijn in dienst bij de fractiestichting. Zij ontvangen van de stichting een vrijwilligersvergoeding (maximaal €1.700,- per jaar) voor hun gedane werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

De geldmiddelen van de fractie worden beheerd door de fractiestichting. De financiële verantwoording van de fractie(stichting) kunt u hier vinden.

Statuten en reglementen:

  • Statuten Fractievereniging