Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Parkeerbelastinverordening

Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Dank voorzitter.

Wij hebben het binnen de fractie lang en veel over de voorliggende voorstellen gehad. Op zich kunnen wij ons voor een groot deel vinden in de ambities van het college. De transitie naar duurzamere vormen van mobiliteit is goed en het meer concentreren van parkeren in parkeergarages en inwendige parkeerplaatsen is belangrijk. Daarbij past sturing door middel van beprijzen.

Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de auto een voor veel Leidenaren een belangrijk, zo niet essentieel, vervoersmiddel is en voorlopig ook zal blijven. Er dient daarom voldoende betaalbaar parkeeraanbod te zijn. Voor veel Leidenaren blijft ook de tweede auto belangrijk.

Wij kunnen ons daarom wel vinden in het verhogen van de tweede parkeervergunning an sich, maar vinden de voorgestelde verhoging te ver gaan. Het gaat hier om bijna een verviervoudiging van de prijs. Terecht dat hier veel over te doen is.

Vooral voor Leidenaren met een kleinere beurs zal dit een grote belasting vormen, terwijl we uit onderzoek weten dat er bij mobiliteit al sprake is van ongelijkheid. We moeten er voor waken dat parkeren een privilege voor welgestelde Leidenaren wordt. Graag zouden we hierover een reflectie van de wethouder willen. We overwegen om samen met de VVD met een voorstel voor een meer bescheiden verhoging te komen. We horen graag hoe de collega’s hierover denken.

Daarnaast vinden we dat de verhogingen te snel worden doorgevoerd. Het gaat om een behoorlijk bedrag, soms zelfs honderden euro’s in één klap, oplopend tot een lastenverzwaring van €500,- voor huishoudens met drie vergunningen. Wij vinden dat burgers de tijd moeten hebben om zich aan te passen en vragen daarom aan de wethouder waarom er niet gekozen is voor een gefaseerde verhoging zoals bij de afvalstoffen- en rioolheffing? Afhankelijk van de beantwoording, willen we ook een discussiepunt maken van het faseren van de verhoging.

De meeste wijzigingen van de parkeerverordening kunnen daarentegen wel op onze goedkeuring rekenen, hoewel we wel erg sceptisch zijn over het totaal uitsluiten van nieuwbouw voor parkeervergunning, in combinatie met het tegelijkertijd loslaten van de inwendige parkeereis.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën