Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 7: Jeugd & Onderwijs

Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Partij Sleutelstad is tegen bezuinigingen die ten koste gaan van onze jeugd. Het verbaast ons dat het erop lijkt dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg nog steeds niet op gang gekomen lijkt te zijn. Wij ontvangen berichten dat er nog veel kinderen thuiszitten, o.a. de kinderen van LIVE. Het bericht dat er bijna 200 kinderen zich hebben aangemeld bij de oprichters van LIVE baart ons zorgen.          

Wij willen meer informatie van het college waarom deze samenwerking nog niet op gang komt. Geld zou hier het probleem niet kunnen en mogen zijn. Er ligt immers genoeg geld op de planken. Vorig jaar hebben wij ons commissiebreed, niet voor niks, sterk gemaakt voor deze samenwerking.

Verder stijgt de vraag naar specialistische jeugdhulp. Partij Sleutelstad snapt dat er bezuinigd moet worden maar dus niet ten koste van onze jeugd.  We zijn blij dat er eindelijk buiten “het hek”  wordt gekeken naar oplossingen door het college. Daar hebben wij ons de afgelopen 2 jaar verschillende keren hard voor gemaakt.   Het college heeft het niet makkelijk in deze tijd, dat begrijpen wij ook, maar bezuinigingsvoorstellen die dit college doet, mbt de jeugdzorg en het Sociaal Domein, kunnen wij echt niet steunen. Omdat ook Partij Sleutelstad snapt dat er ergens bezuinigd moet worden zullen wij, in andere commissies, diverse voorstellen steunen, of zelf met voorstellen komen, om te voorkomen dat er op de verkeerde plaatsen geld wordt weggehaald. 

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid