Succes: Aan de slag met Right to Challenge

Burgers die een publieke taak of dienst van de gemeente beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen mogen dat binnenkort ook doen. De gemeenteraad heeft op voorspraak van Partij Sleutelstad namelijk de opdracht gegeven om Right to Challenge alsnog uit te werken. Veel gemeentes hebben de afgelopen het Right to Challenge geïntroduceerd. In het kort krijgen […]

Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan […]