Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

pexels-pixabay-209224

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan de verhuurder zijn vergunning verliezen.  

Het systeem van verhuurvergunningen wordt al enkele jaren in Groningen gehanteerd. Sinds de invoering is het aantal uitwassen van malafide pandjesbazen drastisch teruggedrongen, terwijl het adequaat onderhoud, betere isolatie en goede leidingen en verwarming heeft bevorderd. Inmiddels overwegen verschillende grotere en kleinere steden het Groningse stelsel over te nemen.

Nu de gemeenteraad de motie van Partij Sleutelstad heeft aangenomen gaat ook Leiden deze mogelijkheid onderzoeken. Het college zal hierover in de loop van komend jaar rapporteren aan de raad. Daarbij zullen ook de invoering van opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht worden betrokken.