Succes: Aan de slag met Right to Challenge

Burgers die een publieke taak of dienst van de gemeente beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen mogen dat binnenkort ook doen. De gemeenteraad heeft op voorspraak van Partij Sleutelstad namelijk de opdracht gegeven om Right to Challenge alsnog uit te werken.

Veel gemeentes hebben de afgelopen het Right to Challenge geïntroduceerd. In het kort krijgen burgers hiermee het recht om een overheidstaak over te nemen als zij dat beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen. Het bevordert burgers om zelf initiatieven te ontplooien en zeggenschap van bewoners over hun eigen leefomgeving.

Hoewel Right to Challenge al sinds jaar en dag, lokaal en landelijk, prijkt in de verkiezingsprogramma’s van partijen wordt in de praktijk weinig opvolging aan gegeven. In Leiden is het zelfs in het Beleidsakkoord opgenomen en heeft het college meermaals de ambitie uitgesproken om in Leiden het Right to Challenge concreet uit te werken. Uit beantwoording op onze schriftelijke vragen blijkt echter dat er sinds de behandeling van de participatie- en inspraakverordening in medio 2019 geen enkele voortgang heeft plaatsgevonden. Bij navraag aan de wethouder weigerde de wethouder bovendien om hier alsnog mee aan de slag te gaan.

Daarom heeft Partij Sleutelstad het college in een motie  opgeroepen om het Right to Challenge alsnog concreet uit te werken. Wethouder Ahsley North ontraadde het voorstel, maar een meerderheid in de gemeenteraad schaarde zich toch achter de oproep. Alleen GroenLinks en PvdA stemden tegen. Opmerkelijk want introductie van Right to Challenge was opgenomen in het Beleidsakkoord en ook in het nieuwe partijprogramma van GroenLinks.