Partij Sleutelstad dringt aan op lobby naar rijk voor ruimhartiger energiesteun aan MKB’ers

Door de hoge energiekosten bevinden veel middenstanders zich in zwaar weer. Veel MKB’ers, zoals de bakker, dreigen zelfs om te vallen. Door de te hoge drempels voor energiesteun vallen zij buiten de boot. Naar aanleiding van een oproep van Eli de Graaf gaat de gemeente Leiden zich daarom via onder andere de VNG hard maken […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat over de financiën

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Algemene Middelen (financiën) Datum: 3 november 2022  (Werk en Middelen) Dank voorzitter. De bespreking van de programmabegroting is altijd een bijzonder moment. Hierin wordt duidelijk hoe de politieke idealen, voornemens en standpunten van de coalitie concreet vorm krijgen in de komende vier jaar. Waar wordt wel serieus geld voor uitgetrokken […]