Partij Sleutelstad dringt aan op lobby naar rijk voor ruimhartiger energiesteun aan MKB’ers

© Thomas Berg (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Door de hoge energiekosten bevinden veel middenstanders zich in zwaar weer. Veel MKB’ers, zoals de bakker, dreigen zelfs om te vallen. Door de te hoge drempels voor energiesteun vallen zij buiten de boot. Naar aanleiding van een oproep van Eli de Graaf gaat de gemeente Leiden zich daarom via onder andere de VNG hard maken voor een verlaging van de drempel.

“De energiesteun voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is voor velen onbereikbaar. Kleine en middelgrote bedrijven zijn kritisch over het energiesteunpakket van de overheid. Hiermee worden veel bedrijven niet geholpen,” bracht duo-raadslid Eli de Graaf in bij de commissie Werk en Middelen: “De drempels voor de energiesteun zijn veel te hoog. Daardoor komen maar weinig ondernemers in aanmerking. De bakkers vallen in de praktijk bijvoorbeeld buiten de boot. Zij voldoen niet aan de eis dat 12,% procent van de omzet naar energiekosten gaat.”

Voor Partij Sleutelstad is het midden- en kleinbedrijf de kurk waar de Leidse economie op draait. Het kan niet zo zijn dat door ondoordachte drempels middenstanders zoals de bakker, horeca en de groenteboer de deuren moeten sluiten. Daarom heeft duo-raadslid Eli de Graaf bij het college aangedrongen om met andere gemeentes een lobby naar het rijk te starten.

Wethouder economie Fleur Spijker heeft De Graaf toegezegd om te gaan lobbyen naar het rijk.

Update: Het rijk heeft inmiddels aangekondigd de drempel voor de energiesteun te verlagen van 12,5% naar 7%.