Amendement: Kan-bepaling huisvesting statushouders bij particuliere verhuurders

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, […]