Amendement: Aantal op te vangen asielzoekers

AMENDEMENT: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er vorig […]

Amendement: Kan-bepaling huisvesting statushouders bij particuliere verhuurders

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, […]