Amendement: Invullen taakstelling SP71

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA Onderwerp: Zienswijze begroting SP71 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 21 juni 2018, BESLUIT: In te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, […]