Amendement: Verzamelamendement bestemming resultaat septembercirculaire 2021

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD, Van der Kaap (7) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 11 november 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Meer transparantie bij WOZ-taxaties

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 ter informatie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement Besluit, Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen: De BSGR moet […]

Amendement: Invullen taakstelling SP71

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA Onderwerp: Zienswijze begroting SP71 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 21 juni 2018, BESLUIT: In te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, […]