Amendement: Samen komen tot een optimale inpassing bouwblok

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-ndiener: Maarten Kersten Samen met: D66, GroenLinks Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie (36) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, BESLUIT Uit het […]

Amendement: Voorkomen parkeerdruk omliggende wijken

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, BESLUIT: Het volgende punt […]