Amendement: Aandacht voor het landschap

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, […]

Amendement: Actieve participatie

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: Na punt […]