Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Allereerst zijn wij positief dat het college ervoor kiest om te snijden in de representatiekosten. In financieel moeilijke tijden is het belangrijk om ook naar het versoberen van je eigen uitgaven te kijken. Vanuit […]

Stemverklaring Maarten Kersten over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

Stemverklaring Maarten Kersten bij het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming en herbenoeming burgemeester Datum: 8 oktober 2020 (Gemeenteraad) Partij Sleutelstad vindt dat het aan de Leidse burgers is om te bepalen wie burgemeester van hun stad wordt, is of blijft  en om ook een tussentijds oordeel over hem te geven, zeker als die als langstzittende […]