Bijdrage Famke Güler bij Begroting 2021-2024 – Programma 7: Jeugd en Onderwijs

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 7: Jeugd en Onderwijs Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving) Voorzitter De vraag naar jeugdhulp in de Leidse regio is de afgelopen jaren gestegen. Ook al komt er extra geld vanuit het Rijk, is het budget ontoereikend.  De PvdA, SP, PvdD, CU en PS hebben […]

Spreektekst Famke Güler bij Kaderbrief 2020 – Programma 7: Jeugd & Onderwijs

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 7: Jeugd & Onderwijs Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving) Partij Sleutelstad is tegen bezuinigingen die ten koste gaan van onze jeugd. Het verbaast ons dat het erop lijkt dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg nog steeds niet op gang gekomen lijkt te zijn. […]