Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027

Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027 Datum: 9 november 2023 (Gemeenteraad) Om maar met de deur in huis te vallen. Deze begroting is slecht voor Leiden. En nog slechter voor de gewone Leidenaar. Partij Sleutelstad heeft drie grote problemen met deze begroting: 1)          Het college geeft teveel belastinggeld uit. 2)          Het college geeft het […]

Bijdrage Thijs Vos aan raadsdebat Wijziging Kwijtscheldingsbeleid Lokale Lasten

Bijdrage Thijs Vos bij het raadsdebat over de wijziging van de Verordening Kwijtscheldingsbeleid (lokale lasten) Datum: 2 februari 2023 (gemeenteraad) Dank voorzitter. De Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023. Voor velen klinkt dit wellicht als een technisch moetje dat we eigenlijk ook bij acclamatie had kunnen afhameren. In onze ogen is het dat absoluut niet. Het […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 10: Werk & Inkomen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 10: Werk & Inkomen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Partij Sleutelstad is een partij die voor het sociaal domein kiest. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan en dat doen we in de tijden van Corona zeker. Het Coronavirus heeft gevolgen […]

Spreektekst Famke Güler over Kaderbrief 2020 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving) Het moge duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet blij is met de bezuinigingen die dit college van plan is uit te voeren binnen het Sociaal Domein.  Dit treft de meest kwetsbare groep in onze stad en […]