Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling en Energietransitie Datum: 1 november 2022  (Stedelijke Ontwikkeling) Dank voorzitter. Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.500 woningen zijn toegevoegd. Het college wil daarom de bouwproductie verhogen naar 1.000 woningen per jaar. Die woningen zijn nodig, maar wij vragen ons ook af hoe realistisch […]

Bijdrage Thijs Vos bij intrekking van de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) De huidige verordening is praktisch en juridisch niet hanteerbaar. Vandaar dat het college voorstelt om deze verordening in te trekken en andere middelen in te zetten tegen malafide kamerbemiddelingsbureaus. Logisch, maar we zijn wel verbaasd dat […]