Bijdrage Thijs Vos bij intrekking van de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) De huidige verordening is praktisch en juridisch niet hanteerbaar. Vandaar dat het college voorstelt om deze verordening in te trekken en andere middelen in te zetten tegen malafide kamerbemiddelingsbureaus. Logisch, maar we zijn wel verbaasd dat […]