Motie V.O.D: Bouwplan Bloemistenlaan

MOTIE: Datum: 28 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, VVD Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18) Tegen: D66, GL, PvdA (21) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020; Constaterende […]

Motie: Investeren in bereikbaarheid projectgebied Watergeuskade

MOTIE: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL. PvdA, PvdD  (24) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, Constaterende dat: Er met […]