Motie: Lager OZB-tarief voor buurthuizen en sportclubs

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat: Leiden het één na […]

Motie: Geen verlenging van subsidie aan het Leids International Centre

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In het najaar besloten wordt of […]