Motie: Vergunningsplicht Maredijkbuurt

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, CU  (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (27) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat In de Maredijkbuurt de leefbaarheid […]

Motie: Een effectieve buurt- en wijkindeling om verkameringsbeleid te voeren

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU  (30) Tegen: VVD, SvL (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat In het voorliggende raadsvoorstel bij […]