Actualiteit: Windmolens aan Valkenburgs Meer

Vanavond stelt Partij Sleutelstad actualiteitsvragen over de recente ontwikkelingen rond de voorgenomen windmolens aan het Valkenburgse Meer. De provincie dreigt de gemeente Katwijk in dit dossier te overrulen. Gevaar is dat de Stevenshof de dupe wordt van de tweestrijd tussen Katwijk en Zuid-Holland. De vragen zijn voorbereid door duo-raadslid Ron Derogee en worden in de raad gesteld door fractievoorzitter Thijs Vos.

“Laatste vermaning voor Katwijk” luidt de kop in het Leidsch Dagblad van maandag 12 december 2022. De provincie is het getreuzel van de gemeente Katwijk rond de geplande windmolens aan het Valkenburgs Meer helemaal zat. Als de gemeente niet heel snel zelf aan de slag gaat met het zoeken van een exploitant en het afgeven van de benodigde vergunningen, gaat de provincie dat zelf doen.

Mocht de provincie deze plannen tot uitvoer gaan brengen dan zal dat betekenen dat er tussen het Valkenburgs Meer en de A44 een drietal windmolens zullen verrijzen die dan maar 300 meter van de Stevenshof verwijderd zullen zijn. Dit zal betekenen dat er dan 600 woningen in de Stevenshof last zullen krijgen van de slagschaduw van deze windmolens. Om maar te zwijgen over de geluidsoverlast die deze molens zullen geven.

Op 22 juni 2021 is motie M 21.0046.04 aangenomen en in deze motie is het college verzocht om in gesprek te gaan met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland om de komst van drie windmolens bij Valkenhorst te heroverwegen en hierbij nog eens goed te kijken naar de effecten op de bewoners van de Stevenshof en het recreatiegebied Valkenburgs Meertje.

Partij Sleutelstad heeft daarom de volgende vragen:

  1. Zijn de gesprekken met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland gevoerd? Zo ja, wat is uit die gesprekken uit naar voren gekomen.
  2. Indien nog geen gesprekken hebben plaatsgevonden, is het college dan bereid om dit alsnog zo snel mogelijk te gaan doen? Zo ja, binnen welke termijn?
  3. Indien de provincie zelf het heft in handen neemt, wat kan Leiden dan nog doen om te voorkomen dat de Stevenshof het nakijken heeft?