Wat betekent de nieuwe dienstregeling van de NS voor de Leidse mobiliteits- en woningbouwambities?

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe dienstregeling van de NS. Volgens doorrekeningen van Movares neemt de bereikbaarheid van Leiden met de trein met meer dan 15% af. Dat is erg slecht nieuws voor Leiden. Wat zijn de gevolgen hiervan op het mobiliteitsbeleid en de woningbouwambities?

Op zondag 11 december 2022 is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Door grote personeelstekorten heeft de NS flink gesneden in het treinverkeer: het aanbod van treinen wordt met 10-15% verlaagd. Uit een doorrekening van de bereikbaarheidseffecten door mobiliteitsadviesbureau Movares blijkt dat de bereikbaarheid vooral in de Randstad en grote steden buiten de Randstad sterk geraakt wordt door de uitgeklede dienstregeling. Leiden spant de kroon: de bereikbaarheid neemt bij ons met meer dan 15% af. Tegelijkertijd wordt de prijs voor treinkaartjes juist verhoogd.

Een dergelijke achteruitgang is zeer slecht nieuws voor onze stad. In de Leidse raad treffen we regelmatig de degens over de rol van de auto in Leiden, maar vriend en vijand zal het er over eens zijn dat de trein een ontzettend belangrijk onderdeel is van de bereikbaarheid van Leiden. Bovendien vormt het openbaar vervoer voor een belangrijk deel de kurk waar de mobiliteits- en woningbouwambities van het college op drijven.

Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wat heeft het college gedaan om de verslechtering van de Leidse OV-bereikbaarheid te voorkomen? En welke acties worden ondernomen om deze verslechtering terug te draaien? Daarnaast willen we weten wat dit betekent voor het mobiliteitsbeleid. De ambitie van het college is immers om het autogebruik terug te dringen. Alternatieven voor de auto dienen dan op orde te zijn.

Bouwambities

Bovendien kan de verslechterde bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor de bouwambities: Rondom het Centraal Station wordt een zeer groot aantal woningen op een klein gebied toegevoegd. Om die ontwikkelingen mogelijk te maken is de (inpandige) parkeernorm bij de wijziging van de Parkeervisie verlaagd naar 0. Projectontwikkelaars hoeven daardoor geen dure inpandige parkeergarages te realiseren. Tegelijkertijd zijn bewoners uitgesloten van vergunningen om in de openbare ruimte te parkeren. Bewoners van deze bouwprojecten zijn voor langere reizen – bijvoorbeeld voor werk buiten Leiden – volledig afhankelijk van het openbaar vervoer.

Het OV-magazine voorspelt dat er door de nieuwe dienstregeling minder woningen in Nederland zullen worden gerealiseerd: “Plannen om deze woningen te bouwen met een beperkt aantal parkeerplaatsen, waardoor hogere dichtheden mogelijk zijn, worden onzeker. Als er geen alternatief is in de vorm van goed openbaar vervoer kan deze lage parkeernorm geen standhouden en kunnen er simpelweg minder woningen worden gebouwd.”

Lees hier onze schriftelijke vragen.