Debat Armoedebeleid: Verschillende voorstellen aangenomen, maar tegenstem tegen verlenging oude beleidsplan

Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de verlenging van het in 2019 vastgestelde armoedebeleid. Partij Sleutelstad heeft tegen deze verlenging gestemd, omdat hiermee een beleidsplan waarin armoederegeling enorm werden verschaald wordt voortgezet. Tegelijkertijd hebben we wel alle voorstellen gesteund die het armoedebeleid verbeten, waaronder voor het opzetten van een actieplan om samen met maatschappelijke partners op korte termijn acute armoedeproblemen tegen te gaan.

Formeel lag tijdens de afgelopen raad alleen de verlenging van het beleidsplan ‘Meedoen door Maatwerk’ voor. In 2018 en begin 2019 heeft Partij Sleutelstad zich samen met de SP hard verzet tegen de invoering van dit beleid. Het vormde namelijk de basis voor de verschaling van het Leidse armoedebeleid: De declaratieregeling werd vervangen door het slecht functionerende maatwerkbudget en werd fors bezuinigd op de collectieve zorgverzekering. Minima zijn daardoor honderden euro’s meer kwijt per jaar. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Dat is het verschil tussen een warme maaltijd of géén warme maaltijd.”

Het verzoek om het beleidsplan van het college met een jaar voort te zetten werd luttele weken voor de commissiebehandeling neergelegd. Er was daardoor geen ruimte meer om met alternatieve beleidskeuzes te komen.

Partij Sleutelstad heeft tegen deze verlenging gestemd. Vos: “Dit beleidsplan was slecht. De verlenging van slechte beleidskeuzes is eveneens slecht.”

Verbeteringen

Tegelijkertijd heeft Partij Sleutelstad wel met andere partijen opgetrokken om samen voorstellen in te dienen die het (toekomstige) armoedebeleid verbeteren.

Partij Sleutelstad heeft er verder op aangedrongen dat in de minima-effectrapportage ook de effecten van de hoge Leidse belastingen op de koopkracht van huishoudens met lage inkomens wordt meegenomen. Dit is toegezegd door de wethouder. De resultaten van de minima-effectrapportage zullen meegenomen worden bij het opstellen van het nieuwe armoedebeleid. Bij de begroting hebben we aangedrongen op het in ere herstellen van de collectieve zorgverzekering. Daarnaast hebben we voor elkaar gekregen dat er budget komt voor de opvang van dakloze kinderen en voor extra geld voor de voedselbank.

Actieplan

Ten slotte hebben de SP, ChristenUnie, SvL en Partij Sleutelstad voorgesteld om in een brede alliantie met maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en werkgevers om met een actieplan te komen om op de korte termijn maatregelen te nemen tegen armoede. Dit voorstel is helaas verworpen. Een teleurstelling volgens Vos: “Het aantal klanten van de Voedselbank is dit jaar met 150% toegenomen. Dat zegt genoeg. Er is meer actie op de korte termijn nodig.”