Actualiteitsvraag betreffende de oversteek van de Stationsweg naar het Stationsplein

Duo-raadslid Ron Derogee heeft vanavond (23 juni) in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een actualiteitsvraag gesteld aan de wethouder over de praktische barrière voor slechtzienden om van de Stationsweg naar het Stationsplein over te steken.

Partij Sleutelstad is benaderd door de wijkvereniging Stationsgebied Leiden omdat men zich zorgen maakt over het lot van blinden dan wel slechtziende mensen en mensen met andere beperkingen die van de Stationsweg willen oversteken naar het Stationsplein. Ondanks het ogenschijnlijk kleine stukje oversteek (ongeveer 3,5 meter) blijkt dit voor genoemde groep een bijna onneembare barrière. De grote hoeveelheid fietsers en brommers die daar dagelijks passeren houden geen rekening met de voetgangers die willen oversteken. Zelfs het omhoog houden van een rood-wit geblokte blindenstok helpt niet. De wijkvereniging Stationsgebied Leiden vraagt of er maatregelen genomen kunnen worden, die het oversteken van genoemde groep mensen veiliger maakt.

Naar aanleiding van dit verzoek stelt Partij Sleutelstad de volgende vragen aan het College:

  1. Is het bij de gemeente bekend dat deze oversteekplaats zeer onveilig is voor
    mensen met een beperking?
  2. Is het bekend of er bij de gemeente, dan wel de politie klachten betreffende bedoelde oversteekplaats zijn binnen gekomen, en zo ja, om hoeveel klachten gaat het dan?
  3. Is de gemeente bereid om deze oversteekplaats dusdanig aan te passen dat deze meer zichtbaar wordt voor fietsers en bromfietsers zodat een ieder er iets veiliger kan oversteken?

In haar beantwoording gaf de wethouder aan zich niet te herkennen in dit beeld en dat het college niet in actie zou komen. Een teleurstellende beantwoording.