Partij Sleutelstad pleit voor noodsteun theater Ins Blau

© Ins Blau

Partij Sleutelstad-(duo)raadslid Eli de Graaf heeft bij de gemeente aangedrongen om tijdelijk extra steun te verlenen aan het theater Ins Blau. Het theater vreest op 1 september de deuren te moeten sluiten omdat zij, mede als gevolg van de naweeën van Corona, haar personeel passend inkomen kan bieden. Een derde van het personeel overweegt sterk om na de zomer te stoppen. Partij Sleutelstad dient vanavond samen met PvdA, Studenten voor Leiden en D66 een voorstel in dat het college oproept om tijdelijke financiële steun vanuit het resterende voor de cultuursector geoormerkte coronafonds.

In reactie op de weifelende houding van de wethouder wees De Graaf er op dat het voor het theater overleven gaat. Niet het voorhouden van een worst is, zoals gesuggereerd werd. 

Naast tijdelijke financiële steun wordt in het voorstel ook verzocht om scenario’s voor de toekomst van het theater te onderzoeken en deze binnen een jaar aan de raad voor te leggen.