Gelukt! Minimumpercentage betaalbare koopwoningen bij nieuwbouwprojecten

Leiden gaat een minimumpercentage aan betaalbare koopwoningen (tot €325.000) hanteren bij nieuwbouwprojecten en bouwprojecten die nog in een vroeg stadium bevinden. Dat is het resultaat van een unaniem aangenomen motie van Partij Sleutelstad die fractievoorzitter Thijs Vos tijdens het debat over het coalitieakkoord indiende.

Er is in Leiden een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Blijkens de meest recente woningbouwmonitor blijft het aantal goedkope (tot €200.000) en betaalbare (tot €300.000) koopwoningen al jaren achter op de behoefteramingen; in de praktijk worden vooral dure koopwoningen gerealiseerd. Mede daardoor is het zelfs voor Leidenaren met een dubbel modaal salaris bijna onmogelijk om een geschikte koopwoning te vinden.

In het nieuwe coalitiekakkoord zijn weliswaar normen opgenomen voor het aantal sociale huurwoningen en woningen in het middensegment (beiden 35%), maar geen specifieke norm voor betaalbare koopwoning. De prognose is echter dat er vooral veel huurwoningen zullen worden gerealiseerd.

Partij Sleutelstad heeft daarom samen met de VVD en Studenten voor Leiden een motie ingediend om binnen het middensegment ook een minimumpercentage voor betaalbare koopwoningen op te nemen. Met succes: Het voorstel werd met 35 stemmen voor aangenomen!