Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad: Waarom kijkt college voor het nieuwe sociaal pension wederom naar Transvaal?

Het college maakte onlangs bekend dat zij een nieuw, groter sociaal pension gaat vestigen in Transvaal. Bewoners en wijkvereniging, die het uit de krant moesten vernemen, zijn overvallen. Partij Sleutelstad heeft problemen met zowel de specifieke keuze voor Transvaal als met de inspraak. Of eigenlijk gebrek aan inspraak. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft fractievoorzitter Thijs Vos hier dan ook vragen over gesteld.

Vorige week kondigde het college de plannen aan voor een nieuw, groter sociaal pension op de plaats waar nu de parkeerplaats van het oude belastingkantoor is. In Transvaal is veel onvrede en woede over dit besluit en de gang van zaken. Partij Sleutelstad begrijpt dit. Transvaal kampt al met veel problemen en uitdagingen, zoals verpaupering, verrommeling, verkamering en verkeersoverlast. Ook van het huidige social pension wordt vaak overlast ervaren, die niet of nauwelijks, wordt aangepakt.

Laat er geen misverstand over bestaan: het is belangrijk dat er voorzieningen zijn waar mensen met psychische problemen in een beschermde omgeving kunnen wonen, maar daarbij geldt wel de ‘sterkste schouders, de zwaarste lasten’. Wijken met veel problemen zouden zoveel mogelijk moeten worden ontzien.

  1. Hoe is het college op deze locatie uitgekomen? Waarom is er niet voor vestiging in een sterke wijk gekozen?
  2. Wat gaat de gemeente doen om te voorkomen dat de huidige overlast nog verder toeneemt?

De manier hoe dit besluit naar Transvaal is gecommuniceerd is eveneens dubieus. Naar wat wij begrijpen heeft er van te voren, buitenom twee telefoontjes, geen overleg met de buurt plaatsgevonden. Dat het sociaal pension tweemaal zo groot wordt, hebben bewoners uit de krant moeten vernemen.

  1. Klopt dit? Zo ja, vindt het college dit een goede manier om met de stad te communiceren?
  2. Is het college bereid om opnieuw naar de locatie van het social pension te kijken?
  3. Kan het college toezeggen dat zij in het vervolg eerst een serieus overleg met de buurt voert voordat zij dergelijke besluiten neemt? En dat zij wijkverenigingen de ruimte biedt om te overleggen met hun eigen achterban?

Het college heeft in de beantwoording aangegeven dat er wel degelijk is gecommuniceerd met de wijkvereniging. Dat wordt echter betwist door de wijkvereniging; de wethouder zou ondanks een afspraak niet meer teruggebeld hebben. Inhoudelijk gaf de wethouder aan dat de reden voor de keuze op Transvaal is gevallen omdat deze grond al in bezit was van de gemeente en een verhuizing voor de betreffende bewoners niet opportuun is. Aan actieve grondpolitiek om een locatie in sterkere wijken te verwerven wil het college zich (nu) niet wagen.