Partij Sleutelstad breekt lans voor verkeersveiligheid Zeeheldenbuurt en Stevenshof

Partij Sleutelstad heeft bij de behandeling van de begroting aangedrongen op verbetering van de fietspaden en verkeersveiligheid in de Stevenshof en de Zeeheldenbuurt. Beiden staan al lang op de agenda, maar zijn meerdere keren uitgesteld en in het geval van de Zeeheldenbuurt zelfs tot nader order opgeschort.

“De verkeersveiligheid in de Zeeheldenbuurt zou worden aangepakt en dit is voor een deel gebeurd maar de grote klap is uitgebleven,” stelde duo-raadslid Ron Derogee in de commissie aan de orde. Daarmee verwijzend naar het raadsbesluit in 2015 om 6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zeeheldenbuurt en op de Zijlsingel. In 2021 werd dat budget, ondanks protest van de wijkvereniging en Partij Sleutelstad, echter doorgeschoven naar de agenda autoluwe binnenstad. Derogee: “Het beschikbaar gestelde budget is opgeslokt door de agenda autoluwe binnenstad en dat is een hard gelach voor de bewoners.” Uiteindelijk zijn er alleen kleinere aanpassingen aan de Zijlsingel uitgevoerd.

In de huidige begroting stelt het college voor om 17 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor bereikbaarheidsprojecten. Dit gaat voornamelijk naar de agenda autoluwe binnenstad. Wat Partij Sleutelstad betreft zou een deel hiervan ingezet moeten worden om de verkeersveiligheid van de Zeeheldenbuurt alsnog te verbeteren.

Derogee vroeg ook om voortvarende actie bij de plannen om fietspaden in de Stevenshof te verbeteren. De gemeente had al in 2018 beloofd dat knelpunten zouden worden aangepakt. Dat heeft wel tot plannen, maar nog niet tot daadwerkelijke aanpassingen geleid. Door de hogere kosten kunnen er inmiddels minder knelpunten worden aangepakt. Derogee: “We zijn blij dat uit de antwoorden op onze vragen blijkt dat er na bijna 4 jaar eindelijk uitvoering gegeven gaat worden aan de verbetering van een aantal knelpunten. Uit de beantwoording maken wij op dat het ook daadwerkelijk opgepakt gaat worden en dat dit in 2023 zichtbaar gaat worden.”

Partij Sleutelstad gaat er op toezien dat nu ook eindelijk daad bij het woord wordt gevoegd.