Partij Sleutelstad positief over nieuwe Visie op Dienstverlening

Partij Sleutelstad is positief over de nieuwe Visie op Dienstverlening ‘Leiden: Goed voor elkaar’. In de visie komen veel punten terug waar Partij Sleutelstad in het verleden en in ons verkiezingsprogramma aandacht voor heeft gevraagd, zoals persoonlijk contact, begrijpelijke taal en keuzevrijheid voor gebruikers van gemeentelijke diensten. Het is nu zaak om deze visie naar praktische verbeteringen om te zetten. Partij Sleutelstad heeft een aantal concrete voorstellen meegegeven.

Voor Partij Sleutelstad moet gemeentelijke dienstverlening aan de volgende uitgangspunten voldoen:

  • De gemeente is betrouwbaar en transparant. Ze komt afspraken na, houdt zich aan deadline, is eerlijk en discrimineert niet.
  • De gemeente is burgervriendelijk. Leidenaren moeten altijd op een door hun zelf gekozen manier bij de gemeente terecht kunnen. Of dat nou digitaal, schriftelijk of fysiek op het stadhuis is. Leidenaren worden aangeschreven of aangesproken in zo duidelijk mogelijke taal.
  • De gemeente wijst de weg als Leidenaren niet weten waar ze terecht kunnen. Ook als officieel een andere organisatie daar over gaat. Mensen worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Al deze punten komen terug in de visie, die voorschrijft dat de dienstverlening ‘persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar’ is en dat de Leidenaar centraal staat. Daarom hebben we tijdens de afgelopen raadsvergadering ingestemd met deze visie. Tegelijkertijd is het zaak dat deze uitgangspunten ook snel worden omgezet in concrete veranderingen. Ondanks de grote inzet van de afdeling dienstverlening, is er ook nog veel te verbeteren.  

Zo komt nog te vaak voor dat Leidenaren van het kastje naar de muur worden gestuurd en zijn er afdelingen die nog altijd alleen met schriftelijke formulieren werken (bijvoorbeeld Werk & Inkomen). Tijdens de vergadering heeft Partij Sleutelstad ook aan de orde gesteld dat er ondanks de mooie uitgangspunten van de visie, ook beleidskeuzes worden gemaakt die daar haaks op staan. Zo is de mogelijkheid om rechtstreeks bij wijkbeheerders klachten en meldingen te doen afgeschaft. Dit kan alleen nog via de formulieren op de website, de gemeente-app en 14071. Partij Sleutelstad heeft hier een motie over in voorbereiding.

Ten slotte wil Partij Sleutelstad graag dat het mogelijk wordt om paspoorten thuis te laten bezorgen en dat uittreksels uit bijvoorbeeld het BRP digitaal aan te vragen zijn. In andere gemeentes kan dit al, maar in Leiden nog niet. Op het moment loopt hier een onderzoek naar. Wordt dus nog vervolgd.