Actualiteitsvraag VVD en Partij Sleutelstad over vertraging Westerpoort

Raadsleden Tom Leest (VVD) en Thijs Vos (Partij Sleutelstad) hebben tijdens de afgelopen gemeenteraad (donderdag 1 december 2022) actualiteitsvragen vragen gesteld over de nieuwe vertraging van het bouwplan Westerpoort, de beoogde nieuwe stadswijk tussen de A44, Plesmanlaan en Haagse Schouwweg.

Afgelopen vrijdag liet het college in een persbericht weten dat de gebiedsvisie voor de nieuwe duurzame stadswijk Westerpoort wederom is uitgesteld. Als redenen worden genoemd het stikstofvraagstuk en de verkeersafwikkeling. Blijkbaar is de verkeersgroei op de dr Lelylaan/Haagse Schouwweg/Plesmanlaan niet eerder voorzien. Het is allemaal erg beknopt en roept veel vragen op. En dat terwijl de woningnood torenhoog is. Wij zouden als raad nog dit jaar besluiten over deze gebiedsvisie, maar nu ‘hoopt de gemeente in het 2e kwartaal van 2023 meer duidelijkheid te geven over het vervolg’. De fracties van VVD en PS vinden dit zorgelijk. Westerpoort is een belangrijk project van dit college en zou gezien de woningnood topprioriteit van dit college moeten zijn. Met 600-1200 woningen voorziet het in een flink deel van de enorme bouwopgave. Wij hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat deze vertraging een ramp is voor de stad, voor woningzoekenden en een enorme tegenvaller voor u als college?
  1. Wat doet u er in de komende weken en maanden aan om deze vertraging te beperken en stappen te blijven maken?
  1. Wat zijn scenario’s waar we rekening mee kunnen houden voor het vervolg?
  1. Heeft de onvoorziene toename van verkeer naast de groei van de stad ook een directe link met de autoluwe binnenstad – een ander prestigeproject van u – omdat verkeer zich dan van de binnenstad naar de randen van de stad verplaatst?

Tom Leest (VVD)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Antwoorden

Bouwwethouder Julius Terpstra heeft direct antwoord gegeven op de vragen. Volgens hem is de vertraging een gevolg van verkeersgroei, de stikstofcrisis en financiële ontwikkeling. Dat laatste was eerder nog niet gecommuniceerd. Wat betreft de verkeersgroei komt dit door een combinatie van meer autogebruik door andere bouwprojecten en autonome groei en doordat doorgaand verkeer in het kader van de autoluwe binnenstad verschuift naar de buitenwijken.

Het college heeft toegezegd de gemeenteraad middels een brief nader te informeren over de vertraging van Westerpoort. Daarbij moet volgens de wethouder er ook rekening mee worden gehouden dat er minder woningen kunnen worden gebouwd of dat er aan het woningprogramma moet worden gesleuteld (lees: minder betaalbare en meer duurdere woningen).